Saturday, November 10, 2007

The Medical City

We went to The Medical City this morning and the service elevator was not working, if you parked at the basement, you have to wait in line to ride the elevator, ang haba ng pila. We were on B2 so pagdating pa lang sa floor namin wala nang space kaya pinasasakay na kami going down even if we are going up. So ang nangyayari, sa B3 puno na rin, no way na makakasakay pa ang nasa B2. I have to go to HMI to have my thyroid checked baka kasi isa siyang cause ng miscarriage ko eh. Kaya lang all the doctors are for appointment only, kaya tatawag pa ako sa Monday to schedule my checkup.

No comments: